På Bryngfjorden finns det plats för alla som vill spela golf. Banan är byggd med tanke på att vi har olika förutsättningar för att spela golf. Det finns utmaningar för både elit- och motionsgolfaren. Med fem olika utslagsplatser kan längden varieras från 4 203 – 6 488 meter.

Golfpaket

Läs om olika golfpaket

Greenfee

Greenfeen är differentierad och i bokningsschemat ser du vad de olika tiderna kostar respektive dag.

Billerudsmedlemmar betalar 500:- (juniorer spelar gratis) vid första tillfället, därefter fritt spel på vardagar samt tävling. Gäller fullvärdiga medlemmar.

Fullvärdiga medlemmar i Karlskoga GK spelar fritt alla vardagar.

Juniorer har halv ordinarie greenfee. Juniorer i värmlandsklubbar 100:-.

Medlemmar i Östra banan betalar halv greenfee för spel på stora banan.

Värmlandsgreenfee: Avdrag med 70:- på vardagar.

Fullbetalande medlemmar i Värmlandsklubbar kan teckna årskort på Bryngfjorden för 1 595 kr med fritt spel på vardagar fram till kl 15:00 alternativt 1 995 kr med fritt spel alla dagar.

Greenfee för spel på Östra banan är 100 kr för vuxna och 50 kr för juniorer (upp till 21 år)