Bankommitténs uppdrag är att jobba med de ytor som är utanför det klippta området.

Under 2018 kommer arbetet följa den utvecklingsplan som bolaget tillsammans med Magnus Sunesson tagit fram.

Hur mycket vi kommer att klara av att arbeta med är såklart avhängigt av mängden arbetskraft som kommer på städdagar och andra tillfällen, samt vilka ekonomiska förutsättningar vi har, vilket styrs av städavgiften.

Bankommittén är vidare ansvarig för städdagarna samt de gemensamma arbetsdagar som ligger utanför de ”vanliga” städdagarna.

 

 

Bangrupp, information, arbeten 2018-19

Hösten 2018 startas en ”bangrupp” med medlemmar som kommer att arbeta med det praktiska utifrån utvecklingsplanen.

Bangruppen ersätter hålvärdar och kommer att arbeta med slyröjning, trädfällning, eldning mm mm.

Vi tror att det kan vara ett roligare sätt att arbeta på när man är flera som jobbar tillsammans samt att man kommer att se snabbare resultat genom att mer blir gjort vid respektive arbetstillfälle.

Arbeten som skall utföras:

Hål 2: Sly innan tee 3-5. Sly/småtallar höger om tee 3-5 (berget), röj vä om dammen.

Hål 3: Hö sida, strax innan green, löv bort, hö sida green rensas och görs spelbart.

Hål 4: Röjning talldungen snett fram höger om tee 3-4. Röjning dunge höger och framåt om tee 2 (grävmaskin?).

Hål 6: Fortsätta med att frilägga tallar vä sida.

Hål 8: Röjning sly vä sida efter ”lilla kullen” i svängen (ca 120 kvar)

Hål 9: Hö innan berget, sly och löv bort. Några småtallar bort. En del gjort, fortsätta

Hål 11: Röja sly, vä sida vägen från hål 10 till tee 3-4 (grävmaskin?). Röja sly dungen hö sida innan dammen. Dunge vä sida strax innan green, ta fram tall

Hål 13:  Stubbar bort (hö sida ca 130 kvar), Röja sly bakom green, vänster om green

Hål 14: Röja sly hö sida vägen fr hål 13, hö om tee 3-4 samt framåt ca 100 m.

Hål 15: Området bakom green. Stubbfräsning vä sida

Hål 16: Sly snett höger framför tee. Mesta gjort, små tallar skall bort

Hål 17: Området vä om tee rensas på sly.

Hål 18:. Gallra tallbestånd vä sida

 

För att få använda klubbens röjsågar gäller följande:
Bankommittén har beslutat att man skall deltaga i en kort utbildning för att få nyttja klubbens röjsågar.
Utbildningen omfattar handhavande, byte av klinga, påfyllning av tråd mm mm.
Kontakta bankommittén så gör vi upp en tid för genomgång, enskilt eller i grupp.

Genomfört 2018

Genomfört:

Kontinuerligt röj- och förbättringsarbete pågår kopplat till utvecklingsplanen.

181020; Städdag

180903; Möte med Magnus Sunesson angående utvecklingsplanen.

180901; Hålvärdsmästerskap. Segrare blev Mats Tallnäs på 71 slag.

Juni; putsning av teeområden, dammkanter mm inför Femdagars samt golfvecka.

180503: Möte med hålvärdar

180421-22: Städdagar

Genomfört 2017

Genomfört:
Slyröjning på hål 12. Diket från dammen ut mot grusvägen samt viss gallring bakom green.
Slyröjning hål 13.
Slyröjning diket, vänster om 150 meters-pinnen på hål 7.
Röjt högersida innanför dammarna hål 7.
Slyröjning teeområde hål 16.
Röjning greenområde hål 16.
Slyröjning teeområde hål 3.
Slyröjning dike, höger sida hål 3.
Slyröjning vä sida väg vid green, hål 3.
Slyröjning vägsidor mellan hål 1 och 2.
Slyröjning, trädfällning hål 13 samt 14.

Slagit gräs med slaghack över stora delar av banan.
Slagit gräs med trimmer i vissa diken samt teeområden.
Tagit bort stockar, grenar etc som varit ”störande”.

Planeringskväll med hålvärdar 16/3.
Utbildningskväll med hålvärdar 23/3.
Enkel röjsågsutbildning 1/4.

Städdagar genomförda 8-9/4 samt 28/10.

Dammröjning 20-21/6.

Inköp:
En ny röjsåg.
Skyddsutrustning för röjsåg.
Vägskrapa till traktor.
Mtrl för inredning mm av nya förrådet.
Grävmaskinstjänst för hål 15.
Mtrl för bygge av trappa till toaletten samt ny beläggning på broarna hål 10.
Dammröjning
Gräsklippare av ”Flymotyp”, dvs på luftkudde.
”Halvt” fordon, dvs tillsammans med AB är ett transportfordon inköpt.
”Risryckare” som sätts på grävmaskin

Städavgift

Städavgiften (300:-) har två syften, dels att öka antalet deltagare på städdagar för att få mer gjort samt att skapa en ”fond” för att hantera icke budgeterade kostnader för anläggningens utveckling.

Fonden kommer enbart att kunna användas av bankommittén (som är en av Bryngfjordens GK:s kommittéer) i deras arbete för att kunna förbättra banan.

Det ideella arbete som bankommittén och andra gör kommer förhoppningsvis att kännas mer inspirerande.

Vi hoppas också att medlemmarna kommer med tips, goda idéer etc. till bankommittén, för här har Golfklubbens medlemmar möjlighet att föra fram idéer som kan verklighet.

Fakta:

Mars/April  faktureras en städavgift om 300 kronor.

Beloppet faktureras till fullvärdiga medlemmar på 18 håls banan över 18 år.

Principer:

Återbetalning sker efter deltagande vid en av de av Golfklubben arrangerade städdagarna.

Efter sista arrangerade städdagen avgörs vilket saldo kontot har.

Bankommittén i Golfklubben har att avgöra till vad pengarna används i samråd med greenkeeper.

Arbetsordning:

Återbetalning städavgift görs av Bankommittén/Golfklubben genom att under städdagen kontrollera närvaro och vid detta tillfälle skriftligen reglera återbetalning genom konto eller att medlemmen väljer greenfeebiljett eller rangekort..

Efter städdagen lämnas lista på deltagare och vald betalning till AB kansli.

Exempel på vad som kan ligga inom bankommitténs beslut om inköp/annat:

Blommor/utsmyckning klubbhusmiljön.

Hyra specialmaskiner för utökad kvalité på banan.

Inköp av material, tex grus för att akut förbättra gångvägar eller annat.

Större mängd spadar, krattor.

Fler röjsågar, motorsågar.

osv