Bankommitténs uppdrag är att jobba med de ytor som är utanför det klippta området.

Vi kommer under 2017 att fokusera på slyröjning, röjning av dammar samt vägar mellan hålen.

Hur mycket vi kommer att klara av att arbeta med är såklart avhängigt av mängden arbetskraft som kommer på städdagar och andra tillfällen, samt vilka ekonomiska förutsättningar vi har, vilket styrs av städavgiften.

Bankommittén är vidare ansvarig för städdagarna samt de gemensamma arbetsdagar som ligger utanför de ”vanliga” städdagarna.

Städdagar 2017 genomfördes 8-9 april samt 28/10.

 

Hålvärdar

Uppgiften som hålvärd innebär att man håller ett extra öga på ”sitt” hål. I samband med att man är ute och spelar eller går banan kan det handla om allt från att räta upp en röd pinne, plocka pegs på tee, röja sly till att vilja gräva ett dike längs en väg.

Hålvärdar 2017 är:

 1. Magnus Enqvist
 2. Jörgen Gustafsson, 0704 465416
 3. Anders Andersson, 0706 907059
 4. Lars-Olof Hagebro och Mona Näsström
 5. Alf Blåder
 6. Karl Hammar, 0730 661976
 7. Jan Bonnevier, 0725 721799
 8. Henry Karlström, 0736 806770
 9. Roger Kvarnlöv, 0554-191 46,  Mats Tallnäs
 10. Kalle Bäckman, 0703 380011,  Tommy Åkerlund
 11. Mats Eriksson, 0703 953832
 12. Ove Remåker, Hans-Olov Karlsson
 13. Per Sundqvist, 0703 670101
 14. Håkan Wennberg, 0706 311452
 15. Håkan och Anna Johansson
 16. Patric Berntsson, maila patric.berntsson@gmail.com
 17. Tomas Bäckström, 0703 344926, Jan-Åke Nykvist
 18. Björn Johansson och Eva Lissola

Information hålvärdar

Om du som hålvärd önskar använda klubbens röjsågar gäller följande:
Bankommittén har beslutat att man skall deltaga i en kort utbildning för att få nyttja klubbens röjsågar.
Utbildningen omfattar handhavande, byte av klinga, påfyllning av tråd mm mm.
Kontakta bankommittén så gör vi upp en tid för genomgång, enskilt eller i grupp.

 

Övrigt:

Skyddsutrustning för röjsågar är inköpt. Detta omfattar hörselkåpor, skyddsglasögon samt varselväst.

Vi har iordningsställt ett nytt förråd genom att dela av vårt gamla med en vägg. Ingång sker från långsidan och är låst med kombinationslås.

 

Planerat och genomfört 2017

Planerat:
Diverse arbeten kopplat till utvecklingsplanen. framförallt röjning, trädfällning och eldning av sly.
Vi skall nu slutföra arbetet med hål 14 för att därefter arbeta med hål 16, framförallt vänster sida. Därefter hål 2 och hål 1.

Nästa arbetstillfälle; lördag 16/12 kl 10.00, samling på parkeringen.

Genomfört:
Slyröjning på hål 12. Diket från dammen ut mot grusvägen samt viss gallring bakom green.
Slyröjning hål 13.
Slyröjning diket, vänster om 150 meters-pinnen på hål 7.
Röjt högersida innanför dammarna hål 7.
Slyröjning teeområde hål 16.
Röjning greenområde hål 16.
Slyröjning teeområde hål 3.
Slyröjning dike, höger sida hål 3.
Slyröjning vä sida väg vid green, hål 3.
Slyröjning vägsidor mellan hål 1 och 2.
Slyröjning, trädfällning hål 13 samt 14.

Slagit gräs med slaghack över stora delar av banan.
Slagit gräs med trimmer i vissa diken samt teeområden.
Tagit bort stockar, grenar etc som varit ”störande”.

Planeringskväll med hålvärdar 16/3.
Utbildningskväll med hålvärdar 23/3.
Enkel röjsågsutbildning 1/4.

Städdagar genomförda 8-9/4 samt 28/10.

Dammröjning 20-21/6.

Inköp:
En ny röjsåg.
Skyddsutrustning för röjsåg.
Vägskrapa till traktor.
Mtrl för inredning mm av nya förrådet.
Grävmaskinstjänst för hål 15.
Mtrl för bygge av trappa till toaletten samt ny beläggning på broarna hål 10.
Dammröjning
Gräsklippare av ”Flymotyp”, dvs på luftkudde.
”Halvt” fordon, dvs tillsammans med AB är ett transportfordon inköpt.
”Risryckare” som sätts på grävmaskin

Städavgift

Städavgiften (300:-) har två syften, dels att öka antalet deltagare på städdagar för att få mer gjort samt att skapa en ”fond” för att hantera icke budgeterade kostnader för anläggningens utveckling.

Fonden kommer enbart att kunna användas av bankommittén (som är en av Bryngfjordens GK:s kommittéer) i deras arbete för att kunna förbättra banan.

Det ideella arbete som bankommittén och andra gör kommer förhoppningsvis att kännas mer inspirerande.

Vi hoppas också att medlemmarna kommer med tips, goda idéer etc. till bankommittén, för här har Golfklubbens medlemmar möjlighet att föra fram idéer som kan verklighet.

Fakta:

Mars/April  faktureras en städavgift om 300 kronor.

Beloppet faktureras till fullvärdiga medlemmar på 18 håls banan över 18 år.

Principer:

Återbetalning sker efter deltagande vid en av de av Golfklubben arrangerade städdagarna.

Efter sista arrangerade städdagen avgörs vilket saldo kontot har.

Bankommittén i Golfklubben har att avgöra till vad pengarna används i samråd med greenkeeper.

Arbetsordning:

Återbetalning städavgift görs av Bankommittén/Golfklubben genom att under städdagen kontrollera närvaro och vid detta tillfälle skriftligen reglera återbetalning genom konto eller att medlemmen väljer greenfeebiljett eller rangekort..

Efter städdagen lämnas lista på deltagare och vald betalning till AB kansli.

Exempel på vad som kan ligga inom bankommitténs beslut om inköp/annat:

Blommor/utsmyckning klubbhusmiljön.

Hyra specialmaskiner för utökad kvalité på banan.

Inköp av material, tex grus för att akut förbättra gångvägar eller annat.

Större mängd spadar, krattor.

Fler röjsågar, motorsågar.

osv