Trivselkommittén bidrar till utvecklingen av trivseln på Bryngfjorden genom

 • Kaffe, smörgås vid arbetsdagar
 • Grillning vid städdagar
 • Inreda mellanrummet
 • Plantera blommor
 • Golfveckan fest på fredagen
 • Hjärtstartarutbildning till fler
 • Avfallssortering (petflaskor ex)
 • Soffor till grillplats mellan 14 och 15
 • Rusta omklädningsrum
 • Kick off med kommittéer
 • Vara resurser till förfogande när trivselfrågor ska lösas