Bryngfjorden som anläggning drivs och sköts av Bryngfjorden Golf AB.

Undrar du över något, kontakta oss gärna!

Adress

Bryngfjorden Golf AB
Bryngfjorden 401,
653 50 Karlstad

Telefon

054-21 70 36

 

Kontaktpersoner

Veronica Bergqvist

Vår kanslist som sköter alla frågor kring ekonomi, medlemsfrågor mm.

veronica@bryngfjorden.com
054-21 70 36

Jonas Seleskog

Vår klubbchef och sköter alla frågor kring tävlingsverksamhet, företagsgolf samt medlemsfrågor mm.

jonas@bryngfjorden.com
073-343 99 70

Anders Bäckström

Head Greenkeeper och ansvarig för banan och fastigheter.

anders@bryngfjorden.com
073-343 99 72

Joachim Brånander

PRO på anläggningen med ansvar för klubbverkstad samt styrelseordförande för Bryngfjorden Golf AB.

joachim@bryngfjorden.com
073-343 99 71

Birger Kjellstedt

PRO på anläggningen med ansvar för utbildning.

birger@kjellstedtgolf.se 0706-323275

Claes Kemvall

Styrelseledamot i Bryngfjorden Golf AB 0ch ansvarig för all information rörande golfklubben.

claes@bryngfjorden.com
070-611 26 66

Bryngfjordens Restaurang

Restaurangen drivs av Ayhan och Jamy Akhan.

restaurang@bryngfjorden.com
070-493 95 26

Butik / Shop

Butiken drivs av Bryngfjorden Golf AB

golfshop@bryngfjorden.com
054-21 70 30

 

Kontaktuppgifter till klubbens styrelse finns här

Kontaktuppgifter till klubbens kommittéer finns här.

Kontakta oss