Röjning av dammar.

2017-05-19

Den 19 juni startar röjning av vass och annat gräs i dammarna. De dammar som kommer att röjas är på hål 4, 7, 9, 11 samt 12.

Arbetet beräknas ta ca en vecka.

Publicerad av Patric Berntsson