Beskrivning Denna grupp avvaktar vi med tillsvidare.

Ansvarig Birger Kjellstedt/ Elin Brask Gustafsson

Kostnad Pris

Information

Målsättningen är att denna gruppen ska bestå av ett gäng som tävlar och tränar tillsammans och som får extra tid med Birger. Vi avvaktar tills vi är bättre i gång och vet vilka juniorer vi har i träningsgrupperna.

Detta ska ses som ett komplement till att träna i HCP-gruppen.