Video

2018-06-13

På Bryngfjorden arbetar vi efter mottot lite trevligare. Felix Olofsson har gjort en video som väl speglar detta motto.

Du kan se videon här.

Publicerad av Claes Kemvall