Årsmöte/Bolagsstämma

2020-05-04

Söndag 3 maj genomfördes årsmötet för Bryngfjordens GK samt bolagsstämma för Fastighetsbolaget. Pga rådande situation hade mötet flyttats från 23 mars.

Det skedde utomhus på altanen med gott mellanrum mellan mötesdeltagarna som dessutom fick njuta av lite solsken.

Noterbart från årsmötet var att Birgitta Höjer avtackades efter ett flerårigt styrelseengagemang samt att Pekka Calais blev utnämnd till hedersmedlem.

Att nämna i övrigt så godkändes ekonomiska handlingar (resultat- och balansräkning samt budget), verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner samt att styrelsen fick ansvarsfrihet.

Fullständigt årsmötesprotokoll läggs ut efter justering under “klubben, styrelse”.

Publicerad av Patric Berntsson