Årsmötet uppskjutet.

2020-03-17

Under rådande omständigheter avseende Covid-19 och Coronavirus har efter moget övervägande Bryngfjordens GK och Bryngfjordens Fastighets AB beslutat att Årsmötet respektive Bolagsstämman som skulle ha hållits den 23 Mars skjuts upp tillsvidare. Vi har granskat och beaktat regeringens och myndigheternas direktiv och rekommendationer samt även SGF riktlinjer avseende t.ex. Årsmöten och Bolagsstämmor med anledning av Coronasituationen.

Det är en förutsättning att medlemmar/aktieägare ges möjlighet att delta på Årsmöte respektive Bolagsstämma i enlighet Föreningsstadgar och Aktiebolagslagen och vi har övervägt andra alternativ för att hålla Årsmöte/Bolagsstämma enligt plan. De alternativ som står till buds anser vi inte är tekniskt eller praktiskt genomförbart för Bryngfjordens GK och Fastighets AB därför ser vi ingen annan lösning än att flytta fram Årsmötet/Bolagsstämman.

Naturligtvis kommer vi kontinuerligt följa utvecklingen och hålla oss uppdaterade om de direktiv som ges från myndigheternas sida och återkomma med datum när vi ser att det är möjligt att genomföra Årsmöte respektive Bolagsstämma.

/Styrelsen Bryngfjordens GK

/Styrelsen Bryngfjordens Fastighets AB

Publicerad av Patric Berntsson