Här kan du titta på den utvecklingsplan Magnus Sunesson, Golfkonsult.com, har tagit fram.
Börja med att titta på ”Bryngfjorden bildcollage” för att få en bild av vad Magnus tycker att vi skall jobba med.
De andra filerna är hål 1-9 samt 10-18 med text och skisser.

Utvecklingsplanen är ett levande dokument som revideras vid två årliga besök av Magnus, april och september. Utgångspunkten har varit att öka spelupplevelsen och finish. Våra andra problemområden på banan såsom bunkrar, lutande tees och annat omfattas inte av den här planen utan åtgärdas efter hand som ekonomin medger. Vi har redan börjat med planen och kommer fortsätta under vintern, vi har köpt in redskap till grävmaskin för att kunna ”rycka” upp sly med rötter, lyfta bort virke med mera. Många träd skall bort som idag försämrar upplevelsen och gör spelet svårt.

Exempel på arbeten som skall utföras:

Hål 2: Sly innan tee 3-5. Sly/småtallar höger om tee 3-5 (berget), röj vä om dammen. Ny tee 3 byggs. Tee 4-5 rätas upp

Hål 3: Hö sida, strax innan green, löv bort, hö sida green rensas och görs spelbart. KLART

Hål 4: Röjning talldungen snett fram höger om tee 3-4. Röjning dunge höger och framåt om tee 2. KLART
Aspar mellan håll 4 och hål 5 fälls. KLART

Hål 6: Fortsätta med att frilägga tallar vä sida.
Ny tee 1-2 byggs. KLART

Hål 7: Röja sly vänster om diket vid “gamla 150-pinnen” (skogen mot tee 5 på hål 12) KLART

Hål 8: Röjning sly vä sida efter ”lilla kullen” i svängen fram till green (start ca 120m kvar) KLART

Hål 9: Hö innan berget, sly och löv bort. Några småtallar bort. KLART. Sly bort, diket vänster, innan dammen. KLART

Hål 11: Röja sly, vä sida vägen från hål 10 till tee 3-4 . Röja sly dungen hö sida innan dammen. KLART

Hål 12: Röja sly på höger sida vägen från hål 11 till tee 3-4.

Hål 13:  Stubbar bort (hö sida ca 130m kvar),

Röja sly bakom green, vänster om green. KLART

Hål 14: Röja sly hö sida vägen fr hål 13. KLART. Hö om tee 3-4 samt framåt ca 100 m.

Hål 15: Området bakom green. KLART Stubbfräsning vä sida
Dungen mellan hål 15-16 och hål 4 röjs på gran. PÅGÅR

Hål 16: Sly snett höger framför tee. KLART

Hål 17: Området vä om tee rensas på sly. KLART

Hål 18:. Gallra tallbestånd vä sida. KLART

Läs och begrunda, ställ gärna upp på de arbetstillfällen som erbjuds!

  1. Bryngfjorden Bildcollage
  2. Bryngfjorden hål 1-9
  3. Bryngfjorden hål 10-18

Funderingar? Kontakta gärna mig på anders@bryngfjorden.com