Här kan du titta på den utvecklingsplan Magnus Sunesson, Golfkonsult.com, har tagit fram.
Börja med att titta på ”Bryngfjorden bildcollage” för att få en bild av vad Magnus tycker att vi skall jobba med.
De andra filerna är hål 1-9 samt 10-18 med text och skisser.

Utvecklingsplanen är ett levande dokument som revideras vid två årliga besök av Magnus, april och september. Utgångspunkten har varit att öka spelupplevelsen och finish. Våra andra problemområden på banan såsom bunkrar, lutande tees och annat omfattas inte av den här planen utan åtgärdas efter hand som ekonomin medger. Vi har redan börjat med planen och kommer fortsätta under vintern, vi har köpt in redskap till grävmaskin för att kunna ”rycka” upp sly med rötter, lyfta bort virke med mera. Många träd skall bort som idag försämrar upplevelsen och gör spelet svårt.

Exempel på arbeten som skall utföras:

Underhåll av redan röjda ytor kommer pågå hela tiden.

Röjning bakom och runt dammen hål 8. KLART

Öppna området mellan green hål 8 och tee hål 9. KLART

Röja/fälla höger sida hål 14. KLART

 

  1. Bryngfjorden Bildcollage
  2. Bryngfjorden hål 1-9
  3. Bryngfjorden hål 10-18

Funderingar? Kontakta gärna mig på anders@bryngfjorden.com