Bolagsstämma Fastighetsbolaget

2021-05-06

På grund av Corona och olämpligheten att träffas fysiskt i för stora grupper kommer vi att genomföra en bolagsstämma på avstånd den 20 maj 2021. En majoritet av aktieägarna är vidtalade.

Årsredovisningen och ett förslag till beslutsprotokoll finns utlagt på hemsidan.

OM Du som är aktieägare har något att invända mot de föreslagna besluten ber vi dig att höra av dig till Anna Johansson Bucht,  på mailadress anna.j.bucht@hotmail.com så noterar vi det i protokollet

Publicerad av Patric Berntsson