Defibrillator

2014-08-05

Vi har nu anskaffat en defibrillator för hjärt- och lungräddning.

Defibrillatorn finns i ett skåp till vänster om entrén till shopen. All personal är utbildad. Ubildning av styrelsen och kommittéerna kommer att genomföras inom kort.

Om olyckan skulle vara framme kontakta då personalen. Om du är ute på banan ring 054-21 70 30 samt givetvis 112.

Publicerad av Nobox