Fastighetsbolagets bolagsstämma

2019-02-04

Fastighetsbolagets bolagsstämma äger rum i direkt anslutning till klubbens årsmöte den 25 mars. Handlingarna till bolagsstämman finns publicerade här.

Publicerad av Claes Kemvall