Fortsatt samarbete

2018-12-21

Samarbetet med Billerud och Sommaro fortsätter under 2019 och utökas med ett “gästkort” där innehavaren erhåller 50% rabatt på ordinarie greenfee på Billerud och Sommaro samt fri tävlingsgreenfee.

Det finns även 33 stycken spelkort på respektive klubb för 2 500 kr som medger fritt spel.

Publicerad av Claes Kemvall