Golfklubbens årsmöte 2021

2021-02-11

INFO OM GOLFKLUBBENS ÅRSMÖTE 2021

P.g.a. rådande Covid-19 situation kommer vi flytta fram Golfklubbens årsmöte och preliminärt hålla det  i början av maj som vi gjorde 2020. Detta för att kunna hålla mötet utomhus med förhoppning att myndigheterna kommer lätta på de restriktioner och rekommendationer för möten och folksamlingar som gäller f.n.

Kallelse samt årsmöteshandlingar kommer skickas ut enligt gällande stadgar när vi har ett definitivt datum för årsmötet och vi vet att det finns förutsättningar för att hålla det utomhus. Vi har övervägt och överväger möjligheten att hålla årsmöte digitalt men då det är mer praktiskt komplicerat arbetar vi i första hand för att hålla mötet utomhus.
Dock måste vi kanske genomföra mötet digitalt om det visar sig att det inte blir några lättnader i mötesrestriktionerna inom överskådlig framtid då vi inte kan skjuta årsmötet hur långt fram som helst.

Vi följer löpande direktiven och informationen som delges dels av myndigheter men också av SGF.

Publicerad av Patric Berntsson