Bankommitténs uppdrag är att jobba med de ytor som är utanför det klippta området.

Under 2019 kommer arbetet följa den utvecklingsplan som bolaget tillsammans med Magnus Sunesson tagit fram.

Hur mycket vi kommer att klara av att arbeta med är såklart avhängigt av mängden arbetskraft som kommer på städdagar och andra tillfällen, samt vilka ekonomiska förutsättningar vi har, vilket styrs av städavgiften.

Bankommittén är vidare ansvarig för städdagarna samt de gemensamma arbetsdagar som ligger utanför de “vanliga” städdagarna.

 

Städavgift

Städavgiften (300:-) har två syften, dels att öka antalet deltagare på städdagar för att få mer gjort samt att skapa en ”fond” för att hantera icke budgeterade kostnader för anläggningens utveckling.

Fonden kommer enbart att kunna användas av bankommittén (som är en av Bryngfjordens GK:s kommittéer) i deras arbete för att kunna förbättra banan.

Det ideella arbete som bankommittén och andra gör kommer förhoppningsvis att kännas mer inspirerande.

Vi hoppas också att medlemmarna kommer med tips, goda idéer etc. till bankommittén, för här har Golfklubbens medlemmar möjlighet att föra fram idéer som kan verklighet.

Fakta:

Mars/April  faktureras en städavgift om 300 kronor.

Beloppet faktureras till fullvärdiga medlemmar på 18 håls banan över 18 år.

Principer:

Återbetalning sker efter deltagande vid en av de av Golfklubben arrangerade städdagarna.

Efter sista arrangerade städdagen avgörs vilket saldo kontot har.

Bankommittén i Golfklubben har att avgöra till vad pengarna används i samråd med greenkeeper.

Arbetsordning:

Återbetalning städavgift görs av Bankommittén/Golfklubben genom att under städdagen kontrollera närvaro och vid detta tillfälle skriftligen reglera återbetalning genom konto eller att medlemmen väljer greenfeebiljett eller rangekort..

Efter städdagen lämnas lista på deltagare och vald betalning till AB kansli.

Exempel på vad som kan ligga inom bankommitténs beslut om inköp/annat:

Blommor/utsmyckning klubbhusmiljön.

Hyra specialmaskiner för utökad kvalité på banan.

Inköp av material, tex grus för att akut förbättra gångvägar eller annat.

Större mängd spadar, krattor.

Fler röjsågar, motorsågar.

osv