Bankommitténs uppdrag är att jobba med de ytor som är utanför det klippta området.

Under 2019 kommer arbetet följa den utvecklingsplan som bolaget tillsammans med Magnus Sunesson tagit fram.

Hur mycket vi kommer att klara av att arbeta med är såklart avhängigt av mängden arbetskraft som kommer på städdagar och andra tillfällen, samt vilka ekonomiska förutsättningar vi har, vilket styrs av städavgiften.

Bankommittén är vidare ansvarig för städdagarna samt de gemensamma arbetsdagar som ligger utanför de “vanliga” städdagarna.

 

Bangrupp, information, arbeten 2018-19

Helgen 8-10/2 utbildades tre medlemmar i bangruppen på motorsåg och fick motorsågskort nivå AB vilket är krav för att få använda motorsåg på banan.

23/2 utbildades delar av bangruppen i röjsåg nivå RA för att få använda röjsåg på banan.
Detta är kravet när man använder metallklinga (röjklinga, slyklinga).

13-14/4 genomfördes vårens städdagar med ca 120 personer fördelat på två dagar. Fint väder, god mat och mycket bra arbetsinsatser sammanfattar helgen väl.

 

Arbeten som skall utföras/har utförts:

Hål 2: Sly innan tee 3-5. Sly/småtallar höger om tee 3-5 (berget), röj vä om dammen.

Hål 3: Hö sida, strax innan green, löv bort, hö sida green rensas och görs spelbart. KLART

Hål 4: Röjning talldungen snett fram höger om tee 3-4. Röjning dunge höger och framåt om tee 2. KLART

Hål 5: Fällning av träd i dungen vänder om green. KLART

Hål 6: Fortsätta med att frilägga tallar vä sida.

Hål 8: Röjning sly vä sida efter ”lilla kullen” i svängen (ca 120 kvar) KLART

Hål 9: Hö innan berget, sly och löv bort. Några småtallar bort. KLART

Sly bort, diket vänster, innan dammen. KLART

Hål 11: Röja sly, vä sida vägen från hål 10 till tee 3-4. Röja sly dungen hö sida innan dammen. KLART

Hål 13:  Stubbar bort (hö sida ca 130 kvar),

Röja sly bakom green, vänster om green. KLART

Hål 14: Röja sly hö sida vägen fr hål 13, hö om tee 5 samt framåt ca 100 m.

Hål 15: Området bakom green. KLART Stubbfräsning vä sida

Hål 16: Sly snett höger framför tee. KLART

Hål 17: Området vä om tee rensas på sly. KLART

Hål 18:. Gallra tallbestånd vä sida. KLART

 

För att få använda klubbens röjsågar gäller följande:
För att få använda röjsågar måste man ha röjsågskort, minst nivå RA.

Städavgift

Städavgiften (300:-) har två syften, dels att öka antalet deltagare på städdagar för att få mer gjort samt att skapa en ”fond” för att hantera icke budgeterade kostnader för anläggningens utveckling.

Fonden kommer enbart att kunna användas av bankommittén (som är en av Bryngfjordens GK:s kommittéer) i deras arbete för att kunna förbättra banan.

Det ideella arbete som bankommittén och andra gör kommer förhoppningsvis att kännas mer inspirerande.

Vi hoppas också att medlemmarna kommer med tips, goda idéer etc. till bankommittén, för här har Golfklubbens medlemmar möjlighet att föra fram idéer som kan verklighet.

Fakta:

Mars/April  faktureras en städavgift om 300 kronor.

Beloppet faktureras till fullvärdiga medlemmar på 18 håls banan över 18 år.

Principer:

Återbetalning sker efter deltagande vid en av de av Golfklubben arrangerade städdagarna.

Efter sista arrangerade städdagen avgörs vilket saldo kontot har.

Bankommittén i Golfklubben har att avgöra till vad pengarna används i samråd med greenkeeper.

Arbetsordning:

Återbetalning städavgift görs av Bankommittén/Golfklubben genom att under städdagen kontrollera närvaro och vid detta tillfälle skriftligen reglera återbetalning genom konto eller att medlemmen väljer greenfeebiljett eller rangekort..

Efter städdagen lämnas lista på deltagare och vald betalning till AB kansli.

Exempel på vad som kan ligga inom bankommitténs beslut om inköp/annat:

Blommor/utsmyckning klubbhusmiljön.

Hyra specialmaskiner för utökad kvalité på banan.

Inköp av material, tex grus för att akut förbättra gångvägar eller annat.

Större mängd spadar, krattor.

Fler röjsågar, motorsågar.

osv