Vision

Vår vision är att tävlingsverksamheten skall ha en mycket bra renommé bland medlemmarna, golfspelare i Karlstadsregionen och bland mera långväga besökare.

Syfte

Syftet med tävlingsverksamheten på Bryngfjorden är att erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmarna och även för gästande golfspelare. Omfattningen skall vara så dimensionerad att varje arrangemang skall ses som en positiv möjlighet för de som vill spela tävlingar men också lämna utrymme på våra banor åt dem som vill spela sin golf utanför tävlingsverksamheten.

 

Strategier

Strategiskt skall arrangemangen utformas med fokus på kvalitet, tradition och ett stort mått av nytänkande och vara varierande och uppmuntra till en öppen och generös klubbanda.

  • Kvalitet skall uppnås genom att arrangemangen är väl förberedda och korrekt och snabbt genomförda.
  • Vi skall genomföra någon tävling där ett överskott skänks till välgörenhet.
  • Skapa tradition genom att upprepa lyckade arrangemang/tävlingar.
  • Nytänkande skall ingå som del i planeringen t ex beträffande prisbordens innehåll som gärna får vara överraskande.
  • Vi samarbetar gärna med företag kring tävlingsarrangemang och värnar om våra samarbetspartners men ser gärna att vi får fler.

Mål

Tävlingsverksamhetens mål för säsongen 2018 är att genomsnittligt antal deltagare i våra arrangemang skall vara 100 personer.

På sikt, säsongen 2019, skall det genomsnittliga antalet deltagare fortfarande uppgå till 100.

 

Aktiviteter

De aktiviteter som TK ansvarar för under säsongen 2018 kommer i antal att vara ungefär som säsongen 2017.

KM singel med åldersklasser spelas koncentrerat vid ett tillfälle.

Vår strävan är att tävlingarna skall passa såväl yngre som äldre golfspelare av båda könen och skänka nöje åt nybörjare såväl som mera etablerade deltagare. För att uppnå detta kommer vi att arrangera såväl singeltävlingar som par- och lagtävlingar.

Som ett försök att öka intresset att delta i tävlingar kommer vi att vid något tillfälle överlåta åt en tredje part att sköta arrangemanget.

Säsongens tävlingsprogram publiceras på klubbens hemsida och Min Golf (golf.se).

 

Organisation och Personal

Det kommer att behövas ca 20-25 funktionärer som är engagerade i att bedriva verksamheten. Dessa resurser arbetar i huvudsak på ideell basis och det är därför viktigt att insatserna sprids på så många personer att uppdragen känns stimulerande hellre än betungande.

De funktioner som bör finnas vid tävlingar är: Tävlingsledare, starter, kansli / administratör.

För de personer som är engagerade i tävlingsverksamheten behövs fortlöpande utbildning och praktik inom områdena GIT och hantering av en golftävling.