Välkommen till juniorkommitténs sida!

Träningsgrupper junior

Information om indelning, tider, avgifter för 2022 kommer att uppdateras senare och hittas på separat sida för varje grupp.

Anmälan

Anmälan för samtliga grupper sker via mail till veronica@bryngfjorden.com

i mailet anger du:

  • Namn och personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)
  • Vilken grupp anmälan avser (Golfkul, Steg 1-3)
  • Vårdnadshavares namn, telefon, mailadress och postadress
  • För nya barn i träningsverksamheten får man gärna skicka med lite information om golfbakgrund så vi har möjlighet att hjälpa till så att det blir rätt grupp.

Det går också att anmäla sig direkt i golfshopen.

Övrigt

Vi använder Facebook gruppen som primär kommunikationskanal under säsongen så följ oss på Facebook!

Välkomna till en ny och härlig säsong!

Träningsgrupper

Läs om olika träningsgrupper