Välkommen till juniorkommitténs sida. 

Uppdatering av denna sida pågår inför säsong 2019

Vår vision

Att ha en levande ungdomsverksamhet som skall ligga i framkant avseende kvalitet i Värmland.

En naturlig mötesplats för spontanmöten och som fungerar som ”fritidsgård” för Bryngfjordens ungdomar.

Ha Värmlands bästa träningsmöjligheter för ungdomar.

Värdegrund – Förhållningssätt

Golfen står för fair play, social gemenskap, fostrande och hälsofrämjande. Golfen är rolig och underhållande. Samtidigt som golfen främjar umgänge och social gemenskap är den obarmhärtigt individuell.  Ärlighet och rakhet gäller inte bara prestationen utan också själva spelet. 

 • Gemenskap. Det är viktigt att alla känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga och unika men också olika. Det är något vi accepterar och respekterar.
 • Glädje. Vi tränar och spelar golf för att vi själva vill det och för att vi tycker det är roligt. Vi finner glädje över att få göra det tillsammans. Därför är glädjen viktig i klubbens verksamhet.
 • Uppmuntran. Klubben uppmuntrar juniorerna att skaffa erfarenheter genom att prova sina gränser. Fokus på att berömma försöket är viktigare än resultatet. Det är lika viktigt att alla blir lyssnade till och att alla lyssnar på andra.
 • Trygghet. Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas som både golfare och människa. Trygghet ger också en trygghet att utvecklas i egen takt. Oavsett hur många slag som behövs för en rond så ska var och en känna sig respekterade och uppskattade.  Vi ser golfen som en utmärkt väg för juniorer att växa upp till att bli en mogen och ansvarstagande människa.

Vår värdegrund uppnår vi genom att träffas, trivas, träna och tävla.

Mål 2019

 • Etablera Juniorkommittén med fasta möten och agenda 
 • Bedriva en verksamhet utgående ifrån utbildningsprogrammet
  Golfäventyret
 • Golfkul skall vara etablerat med aktiviteter under under säsong, beroende på deltagande under semesterperiod kan uppehåll planeras in.
 • Minst 60 ungdomar i regelbunden träning i övriga kategorier
 • Aktivt bedriva arbete med att behålla ochrekrytera juniorer till föreningen
 • Rekrytera och utbilda ledare
 • Utbildning av ledarstad sam nyrekryterade
  • Utbildning av ledare GL1 2019 genom VGDF
  • Genomföra GL1 med föräldrar/medlemmar på klubben tillsammans med klubbens tränare
 • Medverka till att slutföra arbetet med 30-banan, t ex scorekort och utrustning vid första tee etc.
 • Ha deltagare i VGDFs Golftjej & Golfkille
 • Öka antalet tävlande juniorer på Teen Tour Värmland, en dubblering ca 16 st
 • Genomföra ett ungdomsprojekt i samarbete med andra föreningar/skolor eller andra verksamheter för tjejer och killar där de erbjuds 3-4 golflektioner i grupp, t ex samarbete med närliggande idrottsföreningar
 • Utöka antalet träningstillfällen per vecka för alla grupper där man ges möjlighet till spel och träning.  Kan vara av typen öppna träningar under överinseende av någon ledare.
 • Samarbete med andra golfklubbar etableras
 • Medverka till en Vagn/Bag bod för juniorer etableras och inreds för säker förvaring.
 • Medverka till att iordningställa juniorutrymme med tex micro och kyl
 • Juniormeny i restaurangen med en attraktiv prisbild
 • Informationstavla samt utnyttjande av sociala medier för snabba på kommunikation

 

Träningsgrupper

Läs om olika träningsgrupper