Juniorlagen (13-21 år tävlingsspel på Teen Tour)

Juniorlagen tas ut i samråd mellan Birger och Juniorkommittén. Träningen är mer individanpassad och tekniskt inriktad med fokus på tävlingsspel på lokal,  distrikts- och riksnivå.

Riktlinjer och förväntningar för att kunna få en plats i juniorlagen är att;

 • man är 13 år eller äldre (krävs för att få spela Teen Tour)
 • man satsar på tävlingsspel, både på distrikt- och riksnivå
 • man har ca hcp 15 eller bättre (pojkar), hcp 20 eller bättre (flickor)
 • Man är en förebild för yngre juniorer

Teen Tour Juniorlag I – 13 till ca 16 år (hcp pojkar ca 15, flickor ca 20)

 • Träning med Birger Kjellstedt, gruppträning enligt separat schema
 • Anmäld på Teen Tour – spelar Teen Tour First eller bättre
 • Avgift: 2000:- + medlemsavgift junior (träning med Steg 3 ingår)

OBS! Teen Tour Juniorlag 1 är en del av Steg 3 och har sin ordinarie veckoträning tillsammans med övriga Steg 3. Separat träning för enbart Teen Tour Juniorlag 1 schemaläggs utöver det.

Kontaktuppgifter ledare:

Per Gustavsson, pergustavsson78@gmail.com, 0738-18 72 78
Birger Kjellstedt, tränare, birger@kjellstedtgolf.se, 0706-32 32 75

Teen Tour Juniorlag II – ca 15-21 år (min 13 år) (hcp pojkar ca 5, flickor ca 10)

 • Träning med Birger Kjellstedt, både privatundervisning och gruppträning
 • Anmäld på Teen Tour – spelar Teen Tour Future eller bättre
 • Avgift 2000:- + medlemsavgift junior
 • Separat träningsschema

Kontaktuppgifter ledare/tränare:
Birger Kjellstedt, birger@kjellstedtgolf.se, 0706-32 32 75