Vi har som målsättning att få fler ungdomar till att vilja tävla vilket leder till att vi ska satsa på mer stöd och stöttning för de som vill och kan tävla, Birger är engagerad i tävlingsbiten och på träning ska vi satsa på mer spel och tävlinginriktad träning. Vi vill försöka få ut ungdomarna på banan mer. Detta innebär dock inte att vi bara satsar på de som vill tävla, utan vi vill inspirera fler till att våga prova!