Tävling

Vi har som målsättning att få fler ungdomar till att vilja tävla vilket leder till att vi ska satsa på mer stöd och stöttning för de som vill och kan tävla, Birger är engagerad i tävlingsbiten och på träning ska vi satsa på mer spel och tävlingsinriktad träning. Vi vill försöka få ut ungdomarna på banan mer. Detta innebär dock inte att vi bara satsar på de som vill tävla, utan vi vill inspirera fler till att våga prova!

Under 2019 hade vi många juniorer från Bryngfjorden som deltog i distriktets olika juniortävlingar och vi hoppas att vi kan få flera nya barn som vill prova på det här med tävlingsspel under lättsamma former. Vi kommer försöka påminna om dessa tillfällen under säsongen både på träningarna och via vår facebooksida.

För en preliminär lista över distriktets alla tävlingar se här:
Juniortävlingar Värmland 2021