Vi tar för tillfället enbart emot nya medlemmar i kategori fullvärdig med och utan aktie samt de som går grönt kort utbildning hos oss.

OBS!! ANMÄLAN SKER TILL info@bryngfjorden.com.

Från 2020 gäller en ny introduktion för att börja spela golf. Generellt gäller att:

 • Nybörjaren gör ett teoriprov i Min Golf. I motsats till dagens upplägg där teoriproven ser olika ut beroende på vilken klubb personen i fråga går till, innebär denna lösning samma kunskapskrav för alla.

 • Ett spelprov ska göras, där spelaren tillsammans med en markör går över 9 hål på HCP 54, och registrerar detta i Min Golf. Resultatet följs sedan upp av golfklubben i GIT.

 • Det kommer att finnas en digital introduktion i Min Golf för den som vill börja spela golf. Introduktionen kommer att fylla samma funktion som den bok och webb som idag finns för Grönt kort. Skillnaden i det nya upplägget är att vi tydligare kan visa upp golfklubben i den nya digitala delen av introduktionen.

Bryngfjorden erbjuder två olika vägar in i golfen. Grundutbildning och intensivkurs.

I vår grundutbildning av nya golfare ingår:

Fyra praktikpass om vardera två timmar med klubbens tränare samt två teoripass med klubbens regel/utbildningskommitté.

Vidare ingår:

 • Möjlighet att låna en ”privat” uppsättning av bag och golfklubbor under hela kursen
 • Fria övningsbollar vid samtliga kurstillfällen
 • Fritt spel på den Östra banan under hela kursen
 • Ett rangekort/bollkort laddat med 1 000 övningsbollar
 • Svenska Golfförbundets utbildningsmaterial för ”Grönt kort”
 • Subventionerat pris vid köp av utrustning (paket Ny golfare)
 • 10 % rabatt på golfkurser under säsongen 2021
 • Säsongen avslutas med en tävling för alla Nya golfare 2020 på Bryngfjorden Golf. Gratis spel för den som inte är medlem i Bryngfjorden Golfklubb. Bra tillfälle för alla inblandade att få ett gott sista intryck inför säsongen 2020.

Kostnaden för kursen är 1 995 kr. För juniorer är avgiften 1 695 kr.

Efter kursen kan du välja att bli medlem i Bryngfjordens Golfklubb. Du blir då också medlem i Svenska golfförbundet och får tillgång till portalen “Min Golf” där du kan anmäla dig till tävlingar, boka starttider mm samt är försäkrad vid spel. Genom medlemskapet kan du också spela med greenfee på samtliga banor runt om i världen. Medlemsavgiften är 425 kr/år.

För att sedan spela på Bryngfjorden krävs att du tecknar en spelrätt. Kostnaden för spelrätten finansierar utveckling och underhåll av banan och omgivningen runt klubbhuset.

 • Spelrätt för en säsongs spel på Östra banan kostar 1125 kr eller 1000 kr om spelrätten bokas vid kursstart
 • Spelrätt för en säsongs spel på Stora banan kostar 5600 kr eller 2200 kr om spelrätten bokas vid kursstart

Om inte kurstillfällena passar just dig så kan vi individanpassa utbildningen, ta kontakt med vår PRO Birger  för planering.

Ett alternativ till denna kurs är våra intensivkurser för Grönt kort.

Under en lördag och söndag med 6 timmar per dag får du en intensiv och lärorik utbildning i golfspelet. Du får instruktion och träna på golfens olika slag och lära dig om golfvett, golfregler och utrustning.

Efter avslutad kursen har du Grönt Kort och ett Golf-id. Då är du helt enkelt igång! Med ditt Golf-id kan du sedan gå vidare med din golf hos oss eller på annan golfklubb.

Du kommer att lära dig

 • De grundläggande golfslagen.
 • Utrustningskunskap; råd, anpassning och undvika felköp!
 • Genomgång av handicap, golf-id, scorekort och spelformer.
 • Golfregler och golfvett.
 • Förbereda dig för spel på golfbanan.
 • Information om hur du kan fortsätta med golfen efter kursen.
 • …och alla roliga oskrivna regler…!

Vidare ingår

 • Övningsbollar och utrustning under kursen
 • Subventionerat pris vid köp av utrustning (paket Nygolfare)
 • 10% rabatt på golfkurser under säsongen 2020
 • Säsongen avslutas med en tävling för alla Nya golfare 2020. Ett bra tillfälle för alla inblandade att få ett gott sista intryck inför säsongen 2021.

Efter kursen erbjuder vi

 • Spelrätt för en säsongs spel på Östra banan för 1125 kr eller 1000 kr om spelrätten bokas vid kursstart
 • Spelrätt för en säsongs spel på Stora banan för 2700 kr eller 2200 kr om spelrätten bokas vid kursstart

Dessutom för att bli aktiverad som användare av Min Golf och få ett golf id tillkommer en medlemsavgift i golfklubben på 425 kr. Du har då möjlighet att med greenfee spela på samtliga golfbanor i hela världen.  En förutsättning är att du har betalat spelrätten.

Pris intensivutbuildning: 1 495:-

Notera att denna typ av utbildning erbjuds vid ett begränsat antal tillfällen med 8 – 12 deltagare/grupp. ”Först till kvarn…”

 1. Fredag 10/4 (långfredag) praktik 10:00-14:00 och teori 14:30-16:30 samt måndag 13/4 (annandag påsk) praktik 13:00-17:00 och teori 17:30-19:30. GENOMFÖRD
 2. Lördag 25/4 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30 samt söndag 26/4 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30. GENOMFÖRD
 3. Lördag 23/5 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30 samt söndag 24/5 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30. GENOMFÖRD
 4. Lördag 6/6 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30 samt söndag 7/6 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30. GENOMFÖRD
 5. Lördag 27/6 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30 samt söndag 28/6 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30. GENOMFÖRD
 6. Lördag 18/7 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30 samt söndag 19/7 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30. GENOMFÖRD
 7. Lördag 8/8 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30 samt söndag 9/8 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:30. FULLBOKAD
 8. Lördag 22/8 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:00 samt söndag 23/8 praktik 09:00-13:00 och teori 13:30-15:00.

 

OBS!! Anmälan gör du  till info@bryngfjorden.com.

Birger Kjellstedt
PGA-tränare Bryngfjorden Golf
Kjellstedtgolf.se
birger@kjellstedtgolf.se
0706-323275