Nya ägare till Sommarro GK

2019-12-18

För att ytterligare stärka samarbete, drift och inköp har Anders och Jonas tillsammans med Mats Hultman och Magnus Bodin förvärvat Sommarro Golf AB.

Anders och Jonas har förvärvat Sommaro Golf privat och kommer inte att jobba där utan fortsätter som vanligt på Bryngfjorden!

De kommer att sitta i styrelsen och bidra med sitt kunnande för att utveckla Sommarro och Bryngfjorden vidare.

De kommer att driva Sommarro Golfs grönytor via Bryngfjorden Golf vilket kommer att stärka Bryngfjordens position som en kompetent aktör i regionen.

Samarbetet vi haft med Sommarro sedan 7 år kommer vi nu att utveckla vidare och detta kommer bidra till ökade möjligheter i framtiden

Publicerad av Claes Kemvall