Rangen

2020-03-20

Rangen är nu öppen liksom Östra banan (korthålsbanan). Välkommen

Läs mer

Årsmötet uppskjutet.

2020-03-17

Under rådande omständigheter avseende Covid-19 och Coronavirus har efter moget övervägande Bryngfjordens GK och Bryngfjordens Fastighets AB beslutat att Årsmötet respektive Bolagsstämman som skulle ha hållits den 23 Mars skjuts upp tillsvidare. Vi har granskat och beaktat regeringens och myndigheternas direktiv och rekommendationer samt även SGF riktlinjer avseende t.ex. Årsmöten och Bolagsstämmor med anledning av…

Läs mer

Städdagar 4-5 april

2020-03-10

Den 4-5 april har vi årets städdagar. Vi arbetar varje dag 0900 till ca 1300. Registrering från klockan 0830 respektive dag vid klubbhuset. Anmälan sker via “Min golf” som ligger ute nu. För er som inte kan dessa datum kommer en städdag att anordnas i höst, dock är inte datum klart ännu.

Läs mer

Övergång till nytt handicapsystem.

2020-02-29

I kväll, lördag den 29 februari, kl. 20:00 GIT och Min Golf stängs för handicapregistrering fram till 4 mars. Befintliga scorekortsleverantörer med handicapjusteringsfunktion stängs av. Söndag 1 mars Ändring från nuvarande HCP till WHS för ca 812 000 golfare både aktiva och icke aktiva påbörjas Måndag – tisdag 2-3 mars Verifiering och rimlighetsbedömningar av övergången…

Läs mer

Information om övergång till nytt handicapsystem

2020-02-19

Den 1 mars 2020 införs det nya handicapsystemet i Sverige. Söndag 1 mars kommer handicapdelen i Min Golf att stängas ned några dagar för att beräkna din och alla andra golfares världshandicap. Registrera ronder senast 29 februari! Alla golfronder du spelar före övergången måste registreras senast 29 februari Läs mer

Läs mer

Nytt handicapsystem

2020-01-24

Från 1 mars gäller det nya Världshandicapsystemet.  På vår regelsida kan du läsa mer om handicapsystemet och där finns också länk till SGF:s handicaputbildning. Läs mer  

Läs mer

Ny golfare

2020-01-08

Vi har nu fastställt datum för de de första utbildningstillfällena för dig som vill börja golfa. Läs mer här. Den här utbildningen berättigar till friskvårdsbidrag.

Läs mer

Nya ägare till Sommarro GK

2019-12-18

För att ytterligare stärka samarbete, drift och inköp har Anders och Jonas tillsammans med Mats Hultman och Magnus Bodin förvärvat Sommarro Golf AB. Anders och Jonas har förvärvat Sommaro Golf privat och kommer inte att jobba där utan fortsätter som vanligt på Bryngfjorden! De kommer att sitta i styrelsen och bidra med sitt kunnande för…

Läs mer

Svensk Golf

2019-12-17

Eftersom Svensk Golf övergår till en prenumererad tidskrift 2020 har Bryngfjorden GK inlett ett samarbete med Svensk Golf. På detta vis får alla Bryngfjordens medlemmar ett specialpris (239 kr för hela 2020*) där även Bryngfjorden GK får ett bidrag på 40 kr per tecknad prenumeration. Detta bidrag är tänkt till klubbens juniorverksamhet. Du tecknar din…

Läs mer