Nio skäl varför du skall spela golf

2015-06-11

Många har redan grönt kort, men för den som fortfarande tvekar om man ska börja spela golf eller inte kommer här nio skäl till varför just du ska börja! Se 9 skäl »

Läs mer

Defibrillator

2014-08-05

Vi har nu anskaffat en defibrillator för hjärt- och lungräddning. Defibrillatorn finns i ett skåp till vänster om entrén till shopen. All personal är utbildad. Ubildning av styrelsen och kommittéerna kommer att genomföras inom kort. Om olyckan skulle vara framme kontakta då personalen. Om du är ute på banan ring 054-21 70 30 samt givetvis…

Läs mer

Styrelseprotokoll

2013-12-10

Nu kan läsa vad styrelsen arbetar med. Efter varje styrelsemöte läggs ett referat ut på hemsidan under fliken styrelse. Senaste referat hittar du här.

Läs mer