Nytt handicapsystem

2020-01-24

Från 1 mars gäller det nya Världshandicapsystemet.  På vår regelsida kan du läsa mer om handicapsystemet och där finns också länk till SGF:s handicaputbildning.

Läs mer

 

Publicerad av Pekka Calais