Regelutbildning, nya golfreglerna

2019-03-06

Den 1 januari 2019 gjordes en omfattande förändring avseende golfreglerna. Nu erbjuder Regel- och handikappkommittén en utbildning av de nya reglerna vid fyra olika tillfällen.

Dessa tillfällen är 8/4, 9/4, 15/4 samt 17/4, klockan 1800-2100 varje gång. Det är samma innehåll på genomgångarna så det räcker att du anmäler dig en gång.

För att kunna ha utbildningen i dialogform kommer vi att maximera antalet till 25 stycken/tillfälle.

Utbildningen kommer att ske i Färjestadsskolans lokaler.

Anmälan sker via “min golf” där respektive tillfälle är upplagt.

Senare i vår, lördag 4/5, kommer vi att komplettera utbildningen med ett praktikpass på Bryngfjorden, även detta anmäler du dig till på “Min golf”

Publicerad av Patric Berntsson