Simulator

2020-12-18

Testa vår simulator under den grå tiden innan våren och det gröna gräset är tillbaka.

Under rubriken “Simulator” i huvudmenyn hittar du instruktioner om hur du gör för att skaffa konto och därefter använda simulatorn.

Publicerad av Patric Berntsson