Styrelseprotokoll

2013-12-10

Nu kan läsa vad styrelsen arbetar med.

Efter varje styrelsemöte läggs ett referat ut på hemsidan under fliken styrelse. Senaste referat hittar du här.

Publicerad av Nobox