Torsdagsgolf

2020-06-07

Torsdagsgolfen övergår nu till reserverade tider varje torsdag från klockan 10:00. Är du intresserad av att delta anmäl detta till claes@bryngfjorden.com senast onsdag klockan 12:00. Mer information hittar du här.

Publicerad av Claes Kemvall