Regler

Regel & handicapkommittén ansvarar för klubbens lokala regler, regelutbildning och handicaprevision.

Regler för golfspel. Klicka här för att se vilka förändringar som skett under 2019.

Klicka här för en digital version av regelboken.

Nytt Världshandicapsystem från och med 1:e mars 2020.

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla.
Därutöver gäller följande ordningsföreskrifter för allt spel på klubben:

Speltempo
Vid allt spel på banan gäller det officiella tidsschemat. Starttidsintervallet är 10 minuter. Andra tider kan förekomma vid tävlingar.

För att undvika köbildning är start inte tillåtet före utsatt tid. Under den tid som kansliet håller öppet skall spelarna anmäla sig dit senast 10 minuter före utsatt starttid alternativt anmäla ankomst i appen.

Avgifter
Person med golfutrustning på banan, som inte löst gällande greenfee eller saknar spelrätt, kan få betala dubbla gällande greenfee. Kontroll utförs dagligen regelbundet. Greenfeekvitto eller lämplig identitetshandling bör kunna uppvisas på begäran.

Hundar
Kopplad hund får, på egen risk, medföras vid sällskapsspel. Hundar får inte medföras under tävling.

Elektroniska apparater
Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

Bunkerkrattor
Hela bunkerkrattan ska placeras i bunkern med skaftet i hålets spelriktning.

Paus efter 9 hål
Vid sällskapsronder är det tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål 9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför bör inte ta paus.

Banpersonal och kontrollant
Banpersonalen har företräde. Spelarna måste invänta klartecken från banpersonalen innan slaget slås. Spelare måste följa anvisning från kontrollant eller banpersonal.

Dam- och herrtävlingar
Damer och herrar har företräde mellan kl. 16 – 18, tisdagar respektive onsdagar för dam- och herrtävling.

Gå från hål 5 till hål 15
Det är tillåtet att gå från hål 5 och fortsätta på hål 15 om ingen spelare är synlig på hål 14. Spelare som kommer från hål 14 har alltid företräde. Se skylt vid vägen.

Spel med bar överkropp
Spel med bar överkropp är förbjudet.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Ovanstående regler och föreskrifter har godkänts av:

Bryngfjordens GK och Bryngfjordens Golf AB

Dessa Kompletterande Lokala Regler gäller som tillägg till VGDF:s Regelkort


Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och Tävlingshandboken kap 1-3, VGDF:s Regelkort och nedanstående kompletterande Lokala Regler.

A – Kompletterande lokala regler

Out of bounds Regel 18.2

Out of bounds definieras av linjen mellan de vita pinnarnas bansidepunkter i marknivå.

Pliktområde Regel 17.

Det röda pliktområdet på höger sida om hål nr 17 och som bara är definierad på en sida är oändligt.

Onormala banförhållanden Regel 16.1 och organiska föremål.

Mark under arbete (MUA) .

 • Berg i dagen på områden som klippts till fairwayhöjd eller lägre
 • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Inverkan av skador på spelarens stans är inte störande inverkan enligt denna regel.

Organiskt del av banan

Planteringsgrop/område med grus/sand i runt träd eller stora stenblock är organiskt föremål. Regel 16.1 är inte tillämplig.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKALA REGLER
Allmän plikt

Allt om Regler för Golfspel

Från och med januari 2019 gäller nya regler för golfspel där en hel del är nytt. Här har vi samlat allt du behöver för att bli ”regelredo” inför årets golfsäsong.

Ladda ner mobilappen
Hela regelboken på svenska finns som gratis mobilapp. Ladda ner ”Regler för golfspel 2019” så har du alltid reglerna nära tillhands. Finns både till Android (Google Play) och iPhone (App Store).

Läs regelboken
Regelboken i tryckt format finns att beställa i golfbokhandeln. Pris: 39 kr. Den digitala regelboken hittar du via R&A:s hemsida hemsida. Den är gratis och fungerar lika bra i mobil, surfplatta och dator.

Titta på filmerna
På vår Youtube-kanal finns 24 korta filmer med de viktigaste regelnyheterna enkelt förklarat. Filmerna är med svenskt tal och text (klicka på kugghjulet för inställningar nere till höger på videon i YouTube och välj ”Undertexter” > ”Svenska” om texten inte dyker upp automatiskt).

Lyssna på regelpodden
Podden för dig som är nyfiken på golfreglerna och varför de är utformade som de är. I tio avsnitt diskuterar vi bland annat de vanligaste regelsituationerna, speltempo, vad som är ok att ha i golfbagen, när du ska droppa och hur nya reglerna blivit snällare. Finns på Spotify, iTunes och Acast.

Kontakta gärna klubbens regelansvariga eller regelkommitté om du har några frågor.

Läs mer på golf.se

Nytt handicapsystem 1 mars 2020 – det här gäller

Den 1 mars 2020 införs ett nytt handicapsystem i Sverige – världshandicapsystemet. De sex stora handicapsystem som funnits sedan tidigare blir nu till ett gemensamt som gäller över hela världen.

Du som golfspelare kommer att påverkas av detta på lite olika sätt. Bland annat kommer du vid övergången att få en ny exakt handicap utifrån världshandicapsystemet. Det kan vara samma, högre eller lägre än ditt nuvarande handicap. Du kommer att hitta det när du loggar in i Min Golf efter övergången den 1:e mars.

Registrera dina ronder – bra som dåliga

Det nya systemet är baserat på ett snitt av de åtta bästa av dina 20 senaste ronder. Det kommer ge dig en mer rättvisande handicap som bättre speglar din aktuella spelstandard.

Men vi golfare är också delaktiga i att handicapsystemet ska bli bra. Om det ska kunna spegla din nuvarande spelstandard behöver systemet aktuell data att jobba med.

Ta därför som vana att registrera så många ronder som möjligt i Min Golf, både bra och dåliga.

Grunderna i världshandicapsystemet

 • Ett snittsystem. Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av dina 20 senast registrerade ronder. Du ser din exakta handicap i Min Golf (från 1 mars 2020).
 • Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. Samma förutsättningar för alla, inkluderar alla typer av golfare. Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan.
 • Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. (Dock kan vissa tävlingar vara indelade eller begränsade utifrån handicap.)
 • Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-score i Min Golf.
 • Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf.
 • Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (t ex slaggolf).
 • Sköts i Min Golf. Precis som tidigare ser och sköter du din handicap i Min Golf. Där kommer du se din exakta handicap, ronderna snittet baseras på och mycket annat.

Några av fördelarna

 • Mer rättvisande. Ett snittsystem reagerar snabbare på förändringar och speglar din aktuella spelstandard bättre än det tidigare systemet, som i mångt och mycket baserades på din allra bästa förmåga.
 • Kortare ronder. Alla golfare får registrera ronder från nio hål och uppåt. Det underlättar för dig som inte alltid vill eller har tid och möjlighet att spela 18 hål.
 • Globalt. Din handicap blir jämförbar med spelare från hela världen. Som resande golfare kan du spela med och mot andra spelare på lika villkor oavsett land.

 

Tre vanliga frågor

”Vad kommer hända med min handicap vid övergången?”

Det är svårt att exakt förutse vad din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap.

Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din världshandicap.

 

”Jag har inte 20 ronder registrerade i Min Golf, hur får jag min nya handicap?”

Din exakta handicap kommer då ändå räknas ut som ett snitt, men då baserat på färre ronder. Det finns en beräkningstabell som tar hänsyn till hur många ronder du har. Exempel: har du 9 ronder baseras snittet på dina bästa 3.

Systemet fungerar även om du inte har någon rond alls sedan 2017. Då kommer din nya världshandicap vid övergången bli samma som din nuvarande EGA-handicap.

”Varför höjdes jag efter en bra rond?”

Det här är något du troligen kommer att uppleva, som inte kunde hända i det tidigare systemet.

Anledningen är att världshandicapen är ett snittsystem som tittar på dina 20 senaste ronder. Det handlar därför inte bara om den nya ronden du just registrerat utan också ronden som ”föll bort” och blev din 21:a rond.

Om den som föll bort var ännu bättre än den som tillkom blir snittet av de åtta bästa högre, trots att du registrerat ett handicapresultat som var lägre än din exakta handicap. Därför kan du få en högre exakt handicap trots att du registrerat en bra rond.


Mer information och kontakt

Håll utkik efter information via nyhetsbrev och hemsida.

Klubbens handicapkommitté/handicapansvarig

Har du frågor eller funderingar gällande din handicap, nu eller efter övergången till världshandicapsystemet, kontakta vår handicapkommitté.

Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida.

Information från Svenska Golfförbundet

Mer information samt svar på fler av de vanligaste frågorna hittar du hos Svenska Golfförbundet: golf.se/varldshandicapsystemet.

Där finns också en digital utbildning i handicapsystemet (från januari 2020).

Den är helt gratis.

Till utbildningen.