Banutveckling

Plan 72 är vår utvecklingsplan för banan och anläggningen 2023-2025. Underlaget kommer från samtal med medlemmar, gäster, partners och inte minst enkäten Players1st som 38% av medlemarna har svarat på.

Varje år är det 18 st punkter på banan och 6 st punkter på anläggningen. 

Du kan följa utvecklingen på hemsidan samt på anslag i klubbhuset. De årtal som anges är när arbetet sker, vissa saker är i bruk året efter.

Plan 72 (öppnas i nytt fönster)

Funderingar? Kontakta gärna mig på anders@bryngfjorden.com