Steg 3

Steg 3 – ca 13-16 år (Hcp 36 och lägre)

Träning för dig som har handicap 36 eller lägre. Här kommer juniorerna att få repetition av grunder samt mer ingående individuell feedback på tekniken och utförande av slagen. Du får råd om hur man tränar på egen hand för att utvecklas. De som tycker om att tävla har möjlighet att vara med på distriktets tävlingar för att upptäcka andra banor samt träffa golfkompisar på andra klubbar. De juniorer som inte tycker att tävlingar är så viktigt behöver inte ha något särskilt mål för att sänka sitt handicap, golf är en sport för livet.

Kontaktuppgifter ledare: 

Magnus Öberg, manganoberg@gmail.com, 0703-01 64 69

Per Gustavsson, pergustavsson78@gmail.com, 0738-18 72 78