Klubben

Bryngfjordens Golfklubb samarbetar med Bryngfjorden Golf AB som äger och förvaltar golfbanan, Bryngfjordens Fastighets AB som förvaltar klubbhuset samt krögaren som driver restaurangen.

Bryngfjorden är i första hand till för medlemmarna. Målet är att vara en anläggning med sådan anda att medlemmarna känner gemenskap, trevnad och samhörighet under och vid sidan av golfspelet. Vi skall erbjuda golfspel, socialt umgänge samt utbildning och därigenom ge medlemmarna stimulerande och meningsfull fritid, där man ges möjlighet att spela och utvecklas som golfspelare utifrån sina förutsättningar och mål.

Vi definierar detta som Bryngfjordsandan. En anda som genomsyrar all verksamhet. Genom trovärdighet, respekt och trevligt bemötande blir begreppet inte bara ett ord utan ett sätt att förhålla sig på, både gentemot medlemmar och gäster. Den goda andan tillsammans med tillgänglighet på alla plan och ständig förbättring såväl bantekniskt, personellt som ekonomiskt gör Bryngfjorden till en personlig anläggning med höga ambitioner.