Bestämmelser Herrgolf 2022

 Herrgolfen på Bryngfjorden 2022 

Regler mm för herrgolfen 2022. 

Beträffande Matchcupen presenteras regler och förutsättningar separat. 

Herrgolfen 

Herrgolftävlingar kommer att arrangeras varje onsdag med början den 4 maj och vi håller på till den 31 augusti med undantag för Golfveckan (ingen herrgolf 14/7). Tee 4 kommer att vara vårt huvudalternativ. Vi kommer också att spela några tävlingar från Tee 2. En tävling över 18 hål kommer att spelas med varierade tees (1,3,5). Tee för respektive tävling framgår av spelprogrammet. Val av Tee kommer att framgå av tävlingsregler för respektive tävling i ”Min Golf”. Det är du som herrgolfare som är ansvarig för att spela från ”rätt tee”. 

Varje onsdag utgör en egen tävling. Är vi mer än 30 deltagare delas startfältet upp i två klasser. Priser delas ut till 1:an , 2:an och 3:an i respektive klass. 

Vi samlar också säsongspoäng (Order of Merit) för att i slutet på året kunna kora en säsongsmästare. Vi tävlar om ett ärofullt vandringspris till segraren! Här görs ingen uppdelning på klasser. 

Det behövs ingen säsongsanmälan eller säsongsavgift. Alla deltar alltså i säsongstävlingen oberoende av hur många gånger man spelar. Avgiften är 60 kr/tävling. 

Regler för herrgolfen 

Före respektive tävling skall du som herrgolfare: 

1. Anmäla dig i Min Golf. (tidbokning ska göras i Sweetspot) senast 23.59 tisdagen före tävlingsonsdag. 

2. Betala 60 kr i Min Golf samtidigt som du anmäler dig. 

3. Se till att du har en markör i bollen 

4. Scorer förs i OnTag-appen 

 

Efter Respektive tävling skall du som herrgolfare: 

Utse den i bollen som skickar länken till scorerna till bryngfjordenherr@gmail.com 

Uppfylls inte alla punkter enligt ovan medför det diskning i aktuell tävling. 

Observera att det INTE ingår i shopens arbetsuppgifter att anmäla er i GIT. Det måste ni göra själva! 

Speltider 

Starttider från 16.00 till 18.00 respektive speldag är reserverade för herrgolfare. Det betyder att du kan skriva in dig i ledig boll under dessa tider och har då garanterat en godkänd markör i bollen. Observera dock att om det finns obokade tider kl 13.00 respektive onsdag så släpper shopen in andra golfare på dessa tider. Det är därför viktigt att du anmäler dig i Min Golf i god tid! I Shopen kan du få hjälp med att få ihop herrgolfbollar. 

Det är även tillåtet att gå ut tidigare under dagen. I så fall är det ditt eget ansvar att ha med en markör. 

P g a tidigt mörker kommer de fyra sista tävlingarna att spelas över 13 och 9 hål (hål 1 - 13 respektive 1-9 )! 

Så här räknas poängen i säsongsgolfen 

Poängskalan blir den samma som föregående år. De 14 bästa i ”den sammanslagna klassen” får extra poäng, segraren 20 poäng, tvåan 16, trean 14 fyran 12 och därefter 11,10,9 osv. Alla som fullföljt tävlingen och hamnar på plats 15 och neråt får 1 poäng. 

I Herrmastersfinalen multipliceras poängen med 1,5. Inget är avgjort innan sista bollen är i hål! 

Resultatredovisning 

Vi ser till att resultaten i varje enskild tävling redovisas senast fredag kl 12.00, i Min Golf

Ställningen i säsongstävlingen kan följas via Min Golf (order of merit).