Steg 1

Steg 1  (ca 8 – 10 år)

Denna grupp är full för 2024

Här tränar vi på golfens grunder, regler och golfvett. Målet är att få spela på stora banan. Alla ledare som deltar får en introduktion i Golfäventyret och erbjuds tränarutbildning GL1.

  • Ett pass/vecka med tränare (Johan), eventuellt fler pass beslutas av ledare
  • Månatlig påfyllning av rangekort
  • Spel på 30-banan
  • Spel på Östra Banan (när den öppnat)
  • Avgift: 750 kr + medlemsavgift junior

Tider: 

  • Mån 17:00-18:00 start v.19 (6/5)
  • Sommaruppehåll prel. v.28-30 (start efter sommaren v.31 mån 29/7 17:00)

Anmälan:
Här finner du information om hur du anmäler

Kontaktuppgifter ledare: 

Martin Olsson, molsson80@gmail.com, 0703 – 396 204