Medlemsansökan

Här registrerar du dig enkelt och väljer vilken medlemstyp du vill tillhöra. Vi tar för tillfället enbart emot nya medlemmar i kategori fullvärdig med och utan aktie samt de som går grönt kort utbildning hos oss.

Om du önskar tillhöra någon annan typ än de i formuläret kontaktar du vårt kansli info@bryngfjorden.com. En förteckning över samtliga medlemstyper hittar du här.

Vi tar emot nya medlemmar för 2024! Texten ovanför kan vi inte ändra i dagsläget.

Efter hacker attacken mot Evry så är vårt formulär för medlemsskap ej aktivt, all kontakt via info@bryngfjorden.com