Medlemsansökan

Här registrerar du dig enkelt och väljer vilken medlemstyp du vill tillhöra. Vi tar för tillfället enbart emot nya medlemmar i kategori fullvärdig med och utan aktie samt de som går grönt kort utbildning hos oss.

Om du önskar tillhöra någon annan typ än de i formuläret kontaktar du vårt kansli info@bryngfjorden.com. En förteckning över samtliga medlemstyper hittar du här.