Vision & värdegrund

Vår vision

Att ha en levande ungdomsverksamhet som skall ligga i framkant avseende kvalitet i Värmland.

En naturlig mötesplats för spontanmöten och som fungerar som ”fritidsgård” för Bryngfjordens ungdomar.

Ha Värmlands bästa träningsmöjligheter för ungdomar.

Värdegrund – Förhållningssätt

Golfen står för fair play, social gemenskap, fostrande och hälsofrämjande. Golfen är rolig och underhållande. Samtidigt som golfen främjar umgänge och social gemenskap är den obarmhärtigt individuell.  Ärlighet och rakhet gäller inte bara prestationen utan också själva spelet.

  • Gemenskap. Det är viktigt att alla känner sig hemma och välkomna på klubben. Alla är viktiga och unika men också olika. Det är något vi accepterar och respekterar.
  • Glädje. Vi tränar och spelar golf för att vi själva vill det och för att vi tycker det är roligt. Vi finner glädje över att få göra det tillsammans. Därför är glädjen viktig i klubbens verksamhet.
  • Uppmuntran. Klubben uppmuntrar juniorerna att skaffa erfarenheter genom att prova sina gränser. Fokus på att berömma försöket är viktigare än resultatet. Det är lika viktigt att alla blir lyssnade till och att alla lyssnar på andra.
  • Trygghet. Glädje, gemenskap och uppmuntran skapar trygghet. Den som känner trygghet har stora möjligheter att utvecklas som både golfare och människa. Trygghet ger också en trygghet att utvecklas i egen takt. Oavsett hur många slag som behövs för en rond så ska var och en känna sig respekterade och uppskattade.  Vi ser golfen som en utmärkt väg för juniorer att växa upp till att bli en mogen och ansvarstagande människa.

Vår värdegrund uppnår vi genom att träffas, trivas, träna och tävla.

Kontaktperson styrelsen: Sara Ståhl, sara.stahl78@gmail.com